Amperomierz AM-3/100 (dalej - urządzenie), przeznaczony do pomiaru natężenia prądu w sieci trójfazowej. Pomiar natężenia prądu odbywa się bez przerywania obwodu, przy użyciu zdalnych czujników.

Następnie przyrząd wyświetli zmierzoną wartość natężenia prądu w każdej fazie, w odstępach 2 sekundowych. Za pomocą przycisku "B" można wybrać jedną fazę do ciągłego monitorowania. W tym celu należy wybrać żądaną fazę przyciskiem "B" i przytrzymać ją przez ok. 2 sekundy, aby ją naprawić. Gdy wskaźnik aparatu zacznie migać, przycisk powinien zostać zwolniony. Krótkie wciśnięcie przycisku "B" powoduje powrót do normalnego działania urządzenia.

Dane techniczne:

Napięcie robocze przyrządu wynosi 230V +/-20%.

Robocza temperatura otoczenia od 0 do 40° C

Moc wejściowa -1W

Dyskrecja pomiaru -0,1A (0 do 99,9A) i 1A (100 do 150A)

Zakres pomiaru prądu 0A-150A

Błąd pomiaru -1%

Amperomierz Trójfazowy AM-3/100

44,00€Cena