top of page

Kontroler temperatury Tuya lub Smart Life Konlen (KL-WF96D)

Od stycznia 2024 r. producent wprowadził na rynek zaktualizowaną wersję termostatu Konlen. Tutaj znajdą Państwo schematy połączeń i instrukcje wideo dotyczące jego użytkowania. Materiały dotyczące poprzedniej wersji regulatora pozostają poniżej na stronie.

Smart Life & Tuya Smart logo
Podłączony do Wi-Fi termostat Konlen reguluje temperaturę w pomieszczeniu poprzez włączanie i wyłączanie ogrzewania lub chłodzenia, ustawiane przez użytkownika w smartfonie za pomocą aplikacji Tuya smart lub Smart Life
Zrzut ekranu aplikacji Smart Life przedstawiający opcje sterowania termostatem Konlen
Schemat połączeń dla termostatu

  Instrukcja
Jest to regulator temperatury czasu WIFI, który może realizować monitorowanie temperatury i
wielookresowe sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem, alarm wysokiej lub niskiej temperaturze.  Produkt nadaje się do różnych systemów sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem.

  Główne cechy:
* Nadzór w czasie rzeczywistym: Kontroler i aplikacja wyświetlają temperaturę w czasie rzeczywistym.
*Zdalne uruchamianie/zatrzymywanie urządzeń grzewczych lub chłodzących za pośrednictwem aplikacji.
* Wstępnie ustawiony tryb pracy na gorąco lub na zimno: może automatycznie włączać/wyłączać sprzęt, gdy osiągnie ustawioną wstępnie
wartość temperatury.
*Ustawienie górnej
i dolnej wartości alarmu temperatury, powiadomienie o alarmie w czasie rzeczywistym dla użytkowników aplikacji.
* Zaplanowane włączanie/wyłączanie, można sterować czasem pracy sprzętu.
* Można użyć przycisku A i B do włączania/wyłączania sprzętu i ustawiania wartości temperatury automatycznego uruchamiania/zatrzymywania
ręcznie, więc regulator może nadal działać ręcznie, gdy WIFI jest w trybie offline.
Uwaga: Powiadomienie o alarmie temperatury w aplikacji jest dostępne tylko wtedy, gdy sieć jest w trybie online.

  Specyfikacja: 
Rozmiar produktu: 89mm x 55mm x 44mm
Instalacja: standardowa szyna montażowa 35mm.
Zasilanie: AC 230V

 Zakres wykrywania temperatury: -30°C do +150°C
Błąd pomiaru: ±1°C
Wyjście: 1 wyjście przekaźnikowe (normalnie otwarte)
Żywotność przekaźnika: 100 000 razy.
Pojemność prądowa styku wynosi 10A, obciążenie indukcyjne 2A, może kontrolować obciążenie rezystancyjne 2000 W lub
Silnik 500 W lub pompa wodna.
Potrzebujesz większych obciążeń, dodaj stycznik prądu przemiennego lub spowoduje to niebezpieczeństwo poparzenia.

Środowisko pracy urządzenia: -10°C~50°C
WIFI: Wi-Fi 2.4 GHZ B/G/N, nie obsługuje 5G.

Przed podłączeniem do zasilania 230V należy upewnić się, że połączenie jest prawidłowe, aby urządzenie nie uległo spaleniu.

A:  Przycisk konfiguracji WIFI
      Ustawienia temperatury załączenia
      Sprawdzenie temperatury uruchamiania i zatrzymywania
B:  Przycisk włączania/wyłączania: Działa tylko wtedy, gdy aktualna temperatura jest pomiędzy
     Ustaw wartość temperatury zatrzymania
C:  Wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym
D:  Dioda LED stanu
1,2: Wejście zasilania roboczego: AC 230V
3,4: Wyjście normalnie otwarte przekaźnika
5,6: Bezużyteczny
7,8: Połącz z czujnikiem temperatury (Nie ma rozróżnienia na pozytywne i negatywne)

Operacja
  Zainstaluj aplikację
a.  Pobierz aplikację Tuya Smart
b.  Zainstaluj aplikację Tuya Smart

c.  Zarejestruj nowe konto przez e-mail
  Aplikacja dodaj urządzenie
a.  Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji WIFI (nie zwalniaj go), a następnie połącz się z 230V
zasilacz.  Nie zwalniaj przycisku, dopóki nie zobaczysz, że dioda LED obraca się w kółko.
b.  Zwolnij przycisk WIFI, gdy zobaczysz, że lampka kontrolna porusza się po torze w kółko
urządzenie wejdzie w tryb konfiguracji WIFI.
c.  Kliknij + ---- wybierz gniazdo WIFI --- wybierz twoja sieć Wi-Fi 2,4G --- wprowadź prawidłowe Wi-Fi --- hasło---Dalej----Dalej----Dalej----zaznacz opcję (potwierdź, że wskaźnik szybko miga) ---Dalej---dodawanie urządzenia---dodanie pomyślne

APP Instrukcja

Zrzut ekranu aplikacji Smart Life
Smart Life & Tuya Smart logo

Uwaga: Ręczne przełączanie aplikacji jest skuteczne tylko wtedy, gdy aktualna temperatura mieści się w zakresie od wstępnie ustawionej wartości temperatury początkowej i końcowej.

   Wstępnie ustawiony tryb pracy na gorąco lub na zimno:

Gdy ustawiona temperatura początkowa jest wyższa niż wartość końcowa, jest to tryb chłodzenia.  Na przykład xx
≥25 °C, uruchom sprzęt chłodzący;  xx ≤10°C, przestań.

Gdy ustawiona temperatura początkowa jest niższa niż wartość końcowa, jest to tryb grzania.  Na przykład xx <5°C, uruchom urządzenie grzewcze;  xx≥20°C, przestań.

  Ustaw górną i dolną wartość graniczną alarmu temperatury
 
Na przykład: Ustaw zakres temperatur 25 ~ 33 stopnie Celsjusza, gdy temperatura w domu
mieści się w zakresie temperatur, sterownik będzie działał normalnie.  Jeśli temperatura jest niższa niż
25 stopni celsjusza lub więcej niż 33 stopnie celsjusza, prześle powiadomienie o alarmie do użytkowników
inteligentny telefon za pośrednictwem aplikacji.  Uwaga: upewnij się, że urząd powiadamiania aplikacji jest włączony.
Otworzyć aplikację --- Ja --- Ustawienia --- Powiadomienie o aplikacji, a następnie włącz wszystkie opcje.

Top cover from the electrical panel with cut-out hole for Konlen thermo regulator

Elegancka integracja regulatora temperatury Konlen z Państwa instalacją elektryczną

Chociaż termostat Konlen ma modułową obudowę, jego instalacja na szynie DIN wraz z innymi urządzeniami wymaga odrobiny finezji. Proszę zapoznać się z poniższym przewodnikiem wizualnym, który bez wysiłku poprowadzi Państwa przez szybką i estetyczną instalację wśród wyłączników automatycznych i niskonapięciowej aparatury elektrycznej.

Konlen thermostat installed with other low voltage equipment
Konlen thermostaKonlen thermostat installed with ammeter and circuit

Na powyższych zdjęciach widać, że termostat Konlen jest umieszczony nieco powyżej głównej szyny DIN. Chociaż jest on zamontowany na szynie DIN, szyna ta znajduje się około 20 mm wyżej niż szyna główna.

Konlen thermostat mounted on a DIN-rail attached to another DIN-rail
A three-module DIN-rail is connected to another DIN-rail

W tym celu należy wyciąć mały kawałek szyny DIN lub kupić gotowy (na trzy moduły) i przymocować go do głównej szyny za pomocą dwóch śrub M5. Proszę nałożyć na nie cztery nakrętki (w tym przypadku M6) o większej średnicy (lub M5), aby zapewnić sztywność.

Top cover from the electrical panel with a cut-out hole where the Konlen thermostat is already installed

Proszę zauważyć, że całkowite wymiary termostatu Konlen są większe niż innych urządzeń elektrycznych. Dlatego należy wyciąć kwadrat (około 60 mm wysokości) na górze i na dole skrzynki elektrycznej, aby idealnie do niej pasował.

bottom of page