top of page

Regulator temperatury Tuya lub Smart Life (KL-WF96D)

Schemat połączeń dla termostatu

  Instrukcja
Jest to regulator temperatury czasu WIFI, który może realizować monitorowanie temperatury i
wielookresowe sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem, alarm wysokiej lub niskiej temperaturze.  Produkt nadaje się do różnych systemów sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem.

  Główne cechy:
* Nadzór w czasie rzeczywistym: Kontroler i aplikacja wyświetlają temperaturę w czasie rzeczywistym.
*Zdalne uruchamianie/zatrzymywanie urządzeń grzewczych lub chłodzących za pośrednictwem aplikacji.
* Wstępnie ustawiony tryb pracy na gorąco lub na zimno: może automatycznie włączać/wyłączać sprzęt, gdy osiągnie ustawioną wstępnie
wartość temperatury.
*Ustawienie górnej
i dolnej wartości alarmu temperatury, powiadomienie o alarmie w czasie rzeczywistym dla użytkowników aplikacji.
* Zaplanowane włączanie/wyłączanie, można sterować czasem pracy sprzętu.
* Można użyć przycisku A i B do włączania/wyłączania sprzętu i ustawiania wartości temperatury automatycznego uruchamiania/zatrzymywania
ręcznie, więc regulator może nadal działać ręcznie, gdy WIFI jest w trybie offline.
Uwaga: Powiadomienie o alarmie temperatury w aplikacji jest dostępne tylko wtedy, gdy sieć jest w trybie online.

  Specyfikacja: 
Rozmiar produktu: 89mm x 55mm x 44mm
Instalacja: standardowa szyna montażowa 35mm.
Zasilanie: AC 230V

 Zakres wykrywania temperatury: -30°C do +150°C
Błąd pomiaru: ±1°C
Wyjście: 1 wyjście przekaźnikowe (normalnie otwarte)
Żywotność przekaźnika: 100 000 razy.
Pojemność prądowa styku wynosi 10A, obciążenie indukcyjne 2A, może kontrolować obciążenie rezystancyjne 2000 W lub
Silnik 500 W lub pompa wodna.
Potrzebujesz większych obciążeń, dodaj stycznik prądu przemiennego lub spowoduje to niebezpieczeństwo poparzenia.

Środowisko pracy urządzenia: -10°C~50°C
WIFI: Wi-Fi 2.4 GHZ B/G/N, nie obsługuje 5G.

Przed podłączeniem do zasilania 230V należy upewnić się, że połączenie jest prawidłowe, aby urządzenie nie uległo spaleniu.

A:  Przycisk konfiguracji WIFI
      Ustawienia temperatury załączenia
      Sprawdzenie temperatury uruchamiania i zatrzymywania
B:  Przycisk włączania/wyłączania: Działa tylko wtedy, gdy aktualna temperatura jest pomiędzy
     Ustaw wartość temperatury zatrzymania
C:  Wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym
D:  Dioda LED stanu
1,2: Wejście zasilania roboczego: AC 230V
3,4: Wyjście normalnie otwarte przekaźnika
5,6: Bezużyteczny
7,8: Połącz z czujnikiem temperatury (Nie ma rozróżnienia na pozytywne i negatywne)

Operacja
  Zainstaluj aplikację
a.  Pobierz aplikację Tuya Smart
b.  Zainstaluj aplikację Tuya Smart

c.  Zarejestruj nowe konto przez e-mail
  Aplikacja dodaj urządzenie
a.  Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji WIFI (nie zwalniaj go), a następnie połącz się z 230V
zasilacz.  Nie zwalniaj przycisku, dopóki nie zobaczysz, że dioda LED obraca się w kółko.
b.  Zwolnij przycisk WIFI, gdy zobaczysz, że lampka kontrolna porusza się po torze w kółko
urządzenie wejdzie w tryb konfiguracji WIFI.
c.  Kliknij + ---- wybierz gniazdo WIFI --- wybierz twoja sieć Wi-Fi 2,4G --- wprowadź prawidłowe Wi-Fi --- hasło---Dalej----Dalej----Dalej----zaznacz opcję (potwierdź, że wskaźnik szybko miga) ---Dalej---dodawanie urządzenia---dodanie pomyślne

APP Instrukcja

Zrzut ekranu aplikacji Smart Life

Uwaga: Ręczne przełączanie aplikacji jest skuteczne tylko wtedy, gdy aktualna temperatura mieści się w zakresie od wstępnie ustawionej wartości temperatury początkowej i końcowej.

   Wstępnie ustawiony tryb pracy na gorąco lub na zimno:

Gdy ustawiona temperatura początkowa jest wyższa niż wartość końcowa, jest to tryb chłodzenia.  Na przykład xx
≥25 °C, uruchom sprzęt chłodzący;  xx ≤10°C, przestań.

Gdy ustawiona temperatura początkowa jest niższa niż wartość końcowa, jest to tryb grzania.  Na przykład xx <5°C, uruchom urządzenie grzewcze;  xx≥20°C, przestań.

  Ustaw górną i dolną wartość graniczną alarmu temperatury
 
Na przykład: Ustaw zakres temperatur 25 ~ 33 stopnie Celsjusza, gdy temperatura w domu
mieści się w zakresie temperatur, sterownik będzie działał normalnie.  Jeśli temperatura jest niższa niż
25 stopni celsjusza lub więcej niż 33 stopnie celsjusza, prześle powiadomienie o alarmie do użytkowników
inteligentny telefon za pośrednictwem aplikacji.  Uwaga: upewnij się, że urząd powiadamiania aplikacji jest włączony.
Otworzyć aplikację --- Ja --- Ustawienia --- Powiadomienie o aplikacji, a następnie włącz wszystkie opcje.

bottom of page