Kocioł elektrodowy Galan Ognisko 5 z termostatem Beert. Moc 5 kW

 

 

Dane techniczne kotła

•Kubatura ogrzewanego pomieszczenia (m3)-

•Moc nominalna (kw)-

•Napięcie znamionowe (V)-220

•Krytyczny prąd kotła w każdej fazie (A), częstotliwość 50Hz-

•Prąd znamionowy automatycznego sprzętu. Elektromechaniczny wariant (A)-

•Podlaczenie za pomoca przewodu (mm2)-

•Wskazana pojemnosc chlodziwa (wody) w systemie ogrzewania --- lit.

•Rękaw ZDALNEGO sterowania do podłączenia kotła do instalacji grzewczej (mm). Średnica króćców "wejście" i "wyjście" kotła-25mm

•Klasa ochrony-1 porażenia prądem

•Długość (mm)-

•Masa (kg)-

Technical specifications of boiler

•Volume of heated space (m3)-

•Rated input (kW)-

•Rated voltage (V)-220

•Critical current of boiler on each phase (A), frequency 50hz-

•Rated current of automatic equipment. Electromechanical option (A)-

•Section of a conducting copper vein of connecting cable (mm2)-4

•Advisable coolant capacity in heating system (l)-

•Sleeve DU for boiler connection to heating system (mm). Diameter of nipples "Input" and "Outlet" of a boiler-25

•Class of electrocution protection-1

•Length (mm)-360

•Mass (kg)-

Kocioł elektrodowy Galan Ognisko 5 z termostatem Beert

276,00€Cena