Kotły Galan seria Galax

 

Kocioł elektrodowy Galax jest urządzeniem precyzyjnie obliczającym, samoczynnie ustawiającym się na wymagany pobór mocy. Podczas podgrzewania nośnika ciepła, jego opór elektryczny maleje. Prąd elektryczny przepływający przez elektrody wzrasta, zwiększając tym samym pobór mocy. Kocioł zaczyna stopniowo "odbierać" energię elektryczną i oddaje ją w postaci ciepła do nośnika ciepła. Ostateczny pobór mocy będzie zależał od temperatury ustawionej przez użytkownika oraz ilości czynnika chłodzącego.